Bilgilendirme
 
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
BULUT AIDAT
YÖNETİCİLERE DİJİTAL
ASİSTANLIK YAPAR
Kat Malikleri Kurulunun Karar Sayısı

 

KAT MALİKLERİ KURULUNUN KARAR SAYISI TABLOSU

 

Oy Birliği Aranan Kararlar

Sayı ve Arsa Payı

Çoğunluğu Aranan Kararlar

 

 

4/5 Çoğunluk Aranan Kararlar

Anagayrimenkulün,

 

 

kütükte    mesken              olarak

 

 

gösterilen    bağımsız                 bir

 

 

bölümünde                          sinema,

 

 

tiyatro, kahvehane, gazino,

 

 

pavyon, bar, kulüp, dans

 

 

salonu    ve    emsali             gibi

Yönetici tayini

 

eğlence ve toplantı yerleri

için

Yönetim planının değiştirilmesi için (KMK.m.28).

ve        fırın,            lokanta,

(KMK.m.34).

 

pastahane,    süthane                  gibi

 

 

gıda ve beslenme yerleri

 

 

ve imalathane, boyahane,

 

 

basımevi, dükkan, galeri ve

 

 

çarşı gibi yerler açmak için

 

 

(KMK.m.24).1

 

 

Anagayrimenkulün üstüne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması halinde, kat irtifakına geçiş için (KMK.ek.m.4).

kat ilavesi veya mevcut

 

çekme kat yerine tam kat

Denetçi veya

yapılması veya zemin veya

üç kişilik bir

bodrum   katlarında              veya

denetim

arsanın boş kısmında 24

kurulu

üncü     maddenin            ikinci

seçmek için

fıkrasında    yazılı                yerlerin

sonradan     yapımı                 veya

(KMK.m.41).

ilavesi için (KMK.m.44).

 

Anagayrimenkulün

Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın

çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve  ilaveler için

ilavelerden  sonra                           alacağı

duruma göre, yapılan yeni

ilaveler   de   dahil             olmak

üzere     bütün            bağımsız

bölümlerine                             tahsis

olunacak arsa paylarının,

usulüne     göre               yeniden

düzenlenmesi                                için

(KMK.m.44).

Anagayrimenkulün bir hakla

kayıtlanması veya arsanın

bölünmesi     ve                  bölünen

kısmın                     mülkiyetinin

başkasına devrolunması gibi

temliki    tasarruflar             veya


1 Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen apartman dairesinin işyeri/dükkan haline getirilmesi ancak kat malikleri kurulunun oybirliğiyle verecekleri kararla mümkündür. Yasal düzenleme gereği oybirliği şartı arandığından tüm kat maliklerinin apartman dairesinin işyeri/dükkan haline getirilmesine evet demesi gerekir. Örneğin 12 daireden oluşan bir apartmanda 1 daire sahibi hayır derse oybirliği oluşmadığından apartman dairesi işyeri/dükkan haline getirilemez. (Yargıtay 18.HD. E:2008/10771-K:2009/01364-T:19.02.2009).


anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri için (KMK.m.45)

(KMK.m.42).

 

 

Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı

COPYRIGHT © 2020 BULUT ENERJİ | DESIGNED BY WWW.HULYATURK.COM.TR
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı