Bilgilendirme
 
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
BULUT AIDAT
YÖNETİCİLERE DİJİTAL
ASİSTANLIK YAPAR
Kat Mülkiyet Hukukunda Yasaklı İşler

 

KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNDA YASAK İŞLER

Yasaklanan/Sınırlanan Faaliyet

İzin Durumu

Hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler

Kesinlikle izin verilemez. Aksine yönetim planı yapılamaz. Emredici düzenleme yapan kanun maddesi vardır.

Dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler, doktor muayenehaneleri

Kat maliklerinin oybirliği ile alacağı karar ile izin verilebilir.

Sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler

 

 

Kat maliklerinin oybirliği ile alacağı karar ile izin verilebilir.

 

Avukatlık büroları

Serbest muhasebeci mali müşavirlik büroları Yeminli mali müşavirlik büroları

Kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın açılabilir. Yönetim planı ile açılmaması yönünde düzenleme yapılamaz. Emredici düzenleme yapan kanun maddesi vardır.

Yukarıdaki faaliyetler dışındaki herhangi bir iş veya ticaret yerleri

Kat maliklerinin oybirliği ile alacağı karar marifetiyle izin verilebilir.

 

Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı

COPYRIGHT © 2020 BULUT ENERJİ | DESIGNED BY WWW.HULYATURK.COM.TR
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı