Bilgilendirme
 
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı
BULUT AIDAT
YÖNETİCİLERE DİJİTAL
ASİSTANLIK YAPAR
Hizmet Sözleşmesi

 

BULUT ADİAT LİSANS  SÖZLEŞMESİ

 
 

 

SERVİS

Adı Soyadı

BULUTENERJİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC LTD ŞTİİ

Adres

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Grş Bölge gürbüz Sk  No 67/1 Selçuklu/KONYA

Telefon

 0850 441 42 66 -   Fax  0850 441 42 06

 

 

MÜŞTERİ

 

Bina Adı

 

Adresi

 

Vergi Dairesi

 

E-Posta

 

Yönetici

 

Telefon

 

Toplam Birim Sayısı

 

SÖZLEŞME TARİHİ

 

DAİRE BAŞI HİZMET BEDELİ

 

 

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

SATICI ile Müşteri arasında yapılan bu sözleşme aidat programı ile ilgili lisans kullanılması hizmetlerini içermektedir.

Madde 1.Tanımlar:

·         İşi yaptıran taraf "MÜŞTERİ" olarak anılacak ve bilgileri yukarıdadır.

İşi yapacak olan BULUTENERJİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ, "SATICI" olarak anılacak ve bilgileri yukarıdadır.

·         Site adına Aidat programı hizmet sorumluluğu BULUTENERJİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ ' ne aittir.

·         Hizmet bulutaidat.com üzerinde sunulan hizmetleri ifade eder.
Taraflar bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu, ilgili tüm kanun, yönetmelik ve mevzuata uyacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 3. Sözleşme süresi:

 

·         Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1(bir) yıl olup taraflardan biri sözleşmenin sona ermesinden 1 (bir) ay öncesine kadar sözleşmenin yenilenmemesi talebini yazılı olarak diğer tarafa ihtar etmez ise sözleşme süresinin takiben 1 (bir)süre ile yenilenecektir. Yenilenen dönem için geçerli olacak ücretler sözleşmenin 5.1.5 maddesine uygun olarak belirlenecektir.

Madde 4. HİZMET KULLANIM KURALLARI

 

·         Müşteri Hizmetleri, işbu sözleşme ile belirlenmiş kullanım kurallarına uygun olarak kullanacağını ve İnternet Sitesi’ ndeki her türlü faaliyetinin ve İnternet Sitesi’ nde bulundurduğu veya oluşturduğu tüm içeriğin İnternet Sitesi’ nin ve/veya Uygulama’ nın kullanım kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

·         SATICI, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam etmesi için gerekli önlemleri alacağını ve hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, mümkün olan en kısa süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder. Ancak kendi bünyesinde bulundurmadığı sunuculardaki kesinti, internet hatlarında oluşabilecek problemler, telefon şebekesindeki arızalar, genel ve özel elektrik kesintisi sonucu ortaya çıkan arızalar gibi durumlardan kaynaklanan; verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması ve hizmetin kesintiye uğramasından ve SATICI’ ya yüklenemeyecek bir nedenle doğabilecek diğer her türlü neden dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

·         Müşteri, SATICI ın sağladığı herhangi bir iletişim kanalı üzerinden üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal eden, uygunsuz, cinsel içerikli, hakaret ve nefret söylemi içeren, iftira niteliğinde veya tehdit, korkutmak ve/veya taciz amaçlı, içerik paylaşımlarında bulunmayacağını; belirtilen şekilde bir içeriği tespit etmesi halinde SATICI ’yı derhal bilgilendirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

·          Müşteri, Hizmetler’i SATICI ın öncül izni olmaksızın satamaz, kiralayamaz ve üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz olarak kullandıramaz.

 

·         SATICI, Hizmet’ i vermeye devam edemeyeceğini duyurması halinde; uygulamanın son versiyonu ve ALICI’ nın verilerinin son hali, ALICI’ nın göstereceği teknik olarak uygulamanın çalışmasına müsait olan bir sunucuya kurulacak ve çalışır hale getirilerek teslim edilecektir.

 

·         Müşteri, SATICI  aracılığıyla Kullanıcılar’ ın ve/veya üçüncü kişilere talepleri dışında ticari veya özel içerikli mesaj, e-posta ve/veya kısa mesaj (SMS) gönderemez. Kullanıcılar’ a ve üçüncü kişilere taleplerine aykırı olarak gönderilecek ticari elektronik iletiler sebebiyle doğacak tüm sorumluluk Müşteri’ ye aittir.

 

·         SATICI, gerekli gördüğü durumlarda Uygulama’ da geliştirme ve güncellemeler yapabilir

 

 

Madde 5. GÜNCELLEME VE DESTEK

 

·         SATICI, sistem üzerinden yapılan geri bildirimlerin tümünü kayıt altına alır ve en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırır. MÜŞTERİ, SATICI’ nın destek hizmetlerine her zaman geri bildirim ve e- posta ile çalışma saatleri içinde ise çağrı merkezi telefonlarından ulaşılabilir.

 

·         SATICI, tüm müşterilerinden gelen makul istekleri değerlendirerek, uygun gördükleri için geliştirme ve güncellemeleri sürekli olarak yapmaktadır. Bu güncelleme ve geliştirmeler tüm ALICI lar için yayınlanır ve ekstra ücret talep edilmez. Bununla beraber ALICI taleplerinin sisteme eklenip eklenmeyeceği tamamen SATICI’ nın inisiyatifindedir.

 

·         MÜŞTERİ, Müşteri Hizmetleri ile yaptığı görüşme veya geri bildirimlerin kaydedileceğini ve bu kayıtların SATICI tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını kabul eder.

 

Madde 6. FİYAT VE ÖDEME  

 

·         SATICI, ön ödemeli olarak çalışmaktadır. Müşteri, Hizmetler karşılığında, aksi ayrıca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kayıt Formlarında belirlenen ücreti, belirtilen vadede ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

·         SATICI,her ay tahakkuk eden faturayı, Vergi Usul Kanunu 443.sıra numaralı Genel Tebliği hükümleri uyarınca, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına uygun olarak gönderecektir. Bu kapsamda, Hizmetler ilişkin faturalar, Müşterinin e-Fatura mükellefi olması halinde Gelir İdare Başkanlığı’nın sistemi üzerinden, Müşterinin e-Fatura mükellefi olmaması halinde ise e-Arşiv faturası olarak Müşterinin sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, son ödeme tarihinden en az  (beş) iş günü öncesinden gönderilecektir.

 

·         Hizmetlere ilişkin faturalar, e-fatura veya e-arşiv olarak gönderilmektedir. Müşteri, ödemelerini en geç son ödeme tarihinde yapmakla yükümlüdür.

 

·         MÜŞTERİ , Sözleşme sonunda hizmeti almaya devam etmek istemesi halinde SATICI ile ALICI arasında yeni hizmet sözleşmesi düzenlenir. Düzenlenecek yeni hizmet sözleşmesi kapsamında fiyat ayarlamaları, bir önceki yılın on iki aylık ortalama TÜFE oranı esas alınarak, yılda bir kez olmak üzere yapılır. Bu ayarlamalar için Müşteri’ye öncesinden yazılı veya sözlü olarak bilgi verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Madde 7. GİZLİLİK

 

·         İş bu anlaşma kapsamında edinilen her türlü bilgi ve belge sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra gizlilik şerhine tabi olup, tarafların rızası ve onayı alınmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa edilemez.

 

·         SATICI’nın işbu Sözleşme kapsamında verdiği hizmetler ’e ilişkin bedeller müşteri ’ye özel olup gizlidir; hizmet bedellerinin müşteri tarafından üçüncü kişilere paylaşılması halinde SATICI  işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkını haizdir.

 

·         Site’ de oluşturulan bilgiler MÜŞTERİ’ ye aittir ve bu bilgiler üçüncü şahıs ve kuruluşlarla kesinlikle paylaşılmaz. Ancak bunun yerine size söz konusu dış iş ortağının özel teklifleriyle ilgili olarak SATICI’ dan ileti almayı isteyip istemediğinize karar verme seçeneği sunulabilir.

 

·         SATICI müşteri ’ye ait tüm bilgileri ve elde ettiği elektronik ortamdaki veri ve bilgileri yürürlükten mevzuata uygun olarak sözleşme sona erse dahi gizlilik içerisinde tutacağını ve koruyacağını taahhüt eder

 

 

·         Hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak için kullandığınız parolanızı gizli tutmak ALICI’ nın sorumluluğundadır. Bu bilgiyi başka kimseyle paylaşmayın. Bilgisayarınızı başka kişilerle paylaşıyorsanız, sizin dışınızdaki kişilerin bilgilerinize erişmesini engellemek için Site’ yi kapatmadan önce her zaman oturumu sonlandırmalısınız.

 

·         SATICI, Müşteri’nin bilgilerinin yetkisiz erişime, kullanımına ve ifşasına karşı korumak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve usulleri kullanarak azami gayret gösterecektir.

 

·         SATICI, bu Sözleşme ile hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları referans olarak gösterebilir; referans gösterdiği kişi, kurum ve kuruluşları İnternet sitesi ve/veya diğer araçlar vasıtasıyla adlarını ve logolarını kullanarak yayınlayabilir. Referans olarak belirtilmek istemeyen müşterilerin bu taleplerini yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

Madde 8. YAPTIRIMLAR

 

·         Hizmet kullanım kurallarının ihlal edilmesi, MÜŞTERİ ’ye sağlanmakta olan bulutaidat.com Hizmet’inin askıya alınması ya da sözleşmenin tamamıyla iptal edilmesi sonucunu doğurabilir.

 

·         Müşteri, hizmetlerin kullanımı sebebiyle, üçüncü kişilerin ve SATICI ın uğrayabileceği tüm zararı kusuru oranında tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ve/veya Müşteri tarafından sözleşmenin ihlali sebebiyle SATICI ın doğan zarar ve ziyanlarının tazmini için yasal yollara başvurma ve müşterinin, SATICI’ nın üçüncü kişilere karşı hukuken sorumlu olmasına neden olan ihlali dolayısıyla SATICI tarafından karşılanan her türlü zarar için Müşteri’ ye kusuru oranında rücu haklı saklıdır.

 

·         Müşteri, hizmet kullanım kurallarının üçüncü kişiler tarafından kendi aleyhine ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda, en geç 7 (yedi) gün içinde ihlalin detaylarını içeren bilgi ve deliller ile durumu bildirmekle yükümlüdür. İhlalin, SATICI’ nın hukuken müdahale edemeyeceği hallerde, SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

·         SATICI, kendisine yapılan bildirim sonucunda ve ihlalin kesinleşmesi ile birlikte ihlal edenin kullanıcı veya müşteri olduğunun anlaşılması halinde ve gerekli görmesi halinde, (i) kullanıcıya ve/veya müşteriye sözlü ve/veya yazılı uyarıda bulunabilir.(ii) Kullanıcının ve/veya müşterinin internet sitesine ve/veya Uygulamaya erişimini belirli bir süreliğine askıya alabilir; (iii) işbu sözleşmeyi feshederek kullanıcının ve/veya müşterinin internet sitesine ve/veya Uygulamaya erişimini tamamen iptal edebilir.

 

·         SATICI, kanuni zorunluluklar dışında ihlali gerçekleştiren kişiye ait kimlik bilgilerini saklı tutma hakkına sahiptir.

 

 

 

 

Madde 9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

·         Müşteri hiçbir gerekçe göstermeksizin fatura kesim tarihinden itibaren 15(on beş) gün önceden yazılı olarak ihtar etmek ve geçmişe dönük tüm borçlarını ödemiş olmak şartı ile sözleşmeyi fesih hakkına haizdir. Müşteri’ nin Sözleşmenin feshi halinde geçmişte yaptığı ödemelere istinaden ücret iadesi talep etme hakkı yoktur.

 

·         Müşterinin sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshi halinde geçmişte yaptığı ödemelere istinaden ve/veya yıllık ödemenin peşinen yapılmış olması halinde fesih tarihinden sonraki süreye ilişkin olarak ücret iadesi talep etme hakkı yoktur. Bu kapsamda Apsiyon’ un sözleşmenin müşteri tarafından herhangi bir nedenle feshi halinde Müşteri tarafından ödenen ücretleri iade yükümlülüğü yoktur.

 

·         Sözleşmenin müşteri tarafından süresi dolmadan önce feshedilmesi halinde Taahhüt İndirimi uyarınca Müşteriye ücretsiz sunulan eğitim ve veri aktarımı hizmetleri Ek Hizmet ve/veya promosyon bedelleri ile ücretsiz sunulan kullanım haklarının tamamı, fesih tarihindeki liste fiyatları üzerinden SATICI tarafından Müşteriye faturalandırılacaktır. Bu takdirde Müşteri, bu faturayı fatura tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde ödemekle yükümlüdür.

 

 

Madde 10. CAYMA HAKKI

·         ALICI sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren 14 gün süreyle cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanması için bu süre içerisinde telefon ya da e posta yolu ile Satıcıya bildirimde bulunması gerekir.

Madde 11. YETKİLİ MAHKEME

·         Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

Madde 12.YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait iş bu sözleşmeyi online olarak okuyup onayladığında ve bu sözleşmede belirtilen hizmet bedeli ödemesini belirtilen süre içinde gerçekleştirdiğinde işbu sözleşme ALICI ve SATICI tarafından tüm şartları ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş olur. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Bu sözleşme toplam 12 ana maddeden ve 5 (beş)  sayfa oluşturulmuş ve taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiş olup, 2 asıl nüsha imzalanmıştır.

 

 

 BİNA YÖNETİMİ ADINA                                                                                                             YETKİLİ FİRMA

 

                YÖNETİCİ                                                                                                                                                         

 

Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı

COPYRIGHT © 2020 BULUT ENERJİ | DESIGNED BY WWW.HULYATURK.COM.TR
Apartman Yönetim Programı,Site Yönetim Yazılımı, yönetici programı